Město JEMNICE

Základní údaje

Město má 4 300 obyvatel a patří k němu dvě městské části – Louka a Panenská. Bohatou historii Jemnice připomíná 98 kulturních památek zapsaných ve státním seznamu. Město je prohlášeno památkovou zónou.

Historie obce

První písemná zmínka o Jemnici je z roku 1226. Samotný název města je odvozen od slova „jamníci“, tzn. horníci, kteří zde dolovali v primitivních jámách (šachtách) vzácné rudy. Město bylo založeno jako královský majetek na místě pohraničního hradu. V roce 1227 vydal český král Přemysl Otakar I. příkaz k opevnění sídla. Dodnes je zachována značná část hradeb spolu se 4 baštami a 2 barbakány. Bohatou historii Jemnice připomíná 98 kulturních památek zapsaných ve státním seznamu. Hlavní dominantou města Jemnice je kostel sv. Stanislava se štíhlou věží svítící daleko do kraje. Její elegantní silueta vítá jako první návštěvníky z celého okolí. K dalším významným památkám v Jemnici patří gotický kostel sv. Víta s podzemními prostory, které byly v roce 2007 uznány za kulturní památku. Hned vedle kostela stojí památná lípa o stáří asi 800 let. V Podolí je kostel sv. Jakuba ze 14. století s románskou válcovou věží, pozůstatkem původní rotundy ze 12. století. V Jemnici byla i jedna z nejstarších židovských obcí v českých zemích. Písemně je poprvé připomínána v roce 1336. Židovská čtvrť tvořila jižní část městského jádra. Na upraveném židovském hřbitově najdete několik náhrobků ze 17. století.

Památky v obci

Kostel sv. Víta, kostel sv. Stanislava, kostel sv. Jakuba, zámek, opevnění města, židovská čtvrť, židovský hřbitov, památná lípa a podzemní prostory u kostela sv. Víta.

Kontakt

Město Jemnice
Husova 103
675 31 Jemnice

+420 568 450 221

www.mesto-jemnice.cz