Obec BAČKOVICE

Základní údaje

Bačkovice se rozkládají v půvabném údolí kolem říčky Želetavky. Obec leží nedaleko města Jemnice v jihozápadní části okresu Třebíč. Po jedné straně les, který jako by chtěl vstoupit až mezi vesnické domky, pak silnice směřující na Uherčice a uprostřed luk řeka. Katastr obce zaujímá 638 ha. V současné době žije na území 122 obyvatel.

Historie obce

Bačkovice patří mezi nejstarší osady v kraji. Pojmenování obce se snad odvozuje z toho, že prvotní obyvatelé se zabývali chovem obcí. Pastýř ovcí se jmenuje bača a z toho pravděpodobně vznikl i název Bačkovice. První písemná zmínka o Bačkovicích se uvádí už v roce 1924. Ve 14. století daly Bačkovice příjmení šlechtickému rodu. Prvním byl Bohuslav z Bačkovic, po něm převzal tvrz jeho syn Adam z Bačkovic. Roku 1422 navštívili zdejší krajinu husité, ale není známo, zda byli i v Bačkovicích. Tvrz byla pobořena a zpustošena v česko-uherské válce roku 1468, kdy vojsko Matyáše Korvína drancovalo jihozápadní Moravu. Roku 1602 prodala poslední majitelka Anna z Bačkovic tvrz polickému panství. Roku 1850 byla obec začleněna pod politickou pravomoc Podkrajského úřadu v Dačicích.

Památky v obci

Dominantu vsi tvoří kaple zasvěcená Cyrilu a Metodějovi. Nedaleko kaple je umístěný pomník věnovaný T.G. Masarykovi a devíti vojákům padlým v 1. světové válce. Nedaleko obce směrem na Uherčice stojí Boží muka.

Kontakt

Obec Bačkovice
Bačkovice 19
675 32 Bačkovice

+420 606 176 940

www.backovice.cz