Obec BÁŇOVICE

Základní údaje

Obec se nachází 6 km západně od Jemnice.

Historie obce

Obec se poprvé připomíná roku 1327, kdy král Jan Lucemburský rozmnožil Jemnici její práva a majetek. Po většinu své historie sdílela obec osudy jemnického panství. Od roku 1850 byly Báňovice začleněny pod politickou pravomoc Podkrajského úřadu v Dačicích. V roce 1880 měla obec 33 domů a 169 obyvatel vesměs české národnosti. V roce 1950 bylo domů na 35 a počet obyvatel klesl na 141 osob. Do historie obce zasáhl rok 1938. Báňovice nepatřily k německému záboru. Přesto německá vojska, ve snaze připojit vesnici k zabranému území, Báňovice v noci z 9. na 10. října násilně obsadila. 24. listopadu byla tato ryze česká obec ze záboru vyjmuta.

Památky v obci

Na návsi stojí novorenezanční kaple z 2. poloviny 19. stol. s hranolovou vížkou a jehlancovou střechou nad štítem. Před školou jsou žulová boží muka patrně z konce 17. stol. a na katastru obce je 8 křížů. V obci byl postaven k padesáti letům školy v r. 1946 památník, který byl zároveň upomínkou na řídícího učitele Zdeňka Papouška (1901-1944), jenž působil v Báňovicích a byl fašisty umučen v Kasselu.

Kontakt

Obec Báňovice
Báňovice 7
380 01 Dačice

+420 724 187 523

www.banovice.cz