Obec BUDÍŠKOVICE

Základní údaje

Obec Budíškovice leží pod jihovýchodním svahem hory „Bába“, která dosahuje 665 m nadmořské výšky a je v okolí druhým nejvyšším vrcholem po „Javořici“, jež je odsud na dohled. Hřebenem, jehož je Bába součástí, začíná Českomoravská vrchovina. Protože poskytuje ochranu před severními větry, vytváří tento hřeben příznivé klimatické podmínky pro pěstování ovoce, kterému se zde dobře daří.

Historie obce

Nejstarší zpráva o existenci vsi pochází z roku 1353, kdy je citován Ctibor z Budíškovice jako kupec jiné nemovitosti. Jméno obce snad pochází z osobního jména Budiš, zdrobnělina je Budíšek. Vesnice měla během historie řadu držitelů, zmiňovaných v zemských deskách v souvislosti s koupí, ale také držbou. Je zmiňován Oldřich ze Želetavy ve 14. století, od 15. stol. páni z Hradce, potom rodina Zahrádeckých ze Zahrádek a na Hobzí, přičemž tento rod zastával významné postavení v království (např. Václav Zahrádecký byl členem poselstva k císaři Rudolfu II. v r. 1599), potom přešly do majetku Petra svobodného pána z Ugarte, v r. 1678 pak byly prodány Maxmiliánovi Leopoldu svobodnému pánu z Cantelmo. Tento šlechtic nechal vystavět zámek v nynější podobě, na kašně, umístěné na nádvoří, je letopočet 1697, jeho dcera však panství zadlužila, a tak změnily Budíškovice majitele při dražbě v roce 1744 a stal se jím hrabě Felix Sobek z Kornic. Dalším majitelem pak byl od r. 1760 dvorní vojenský rada František Václav hrabě Wallis, který vlastnil také Moravské Budějovice. Ten založil u zámku zahrady. V r. 1789 přikoupil ještě Budeč a Knínice a tak vlastnil všechnu půdu od Budíškovic až po M. Budějovice. Posledním rodem byla rodina Schaffgostschů ve 20. stol., kdy se hrabě Rudolf Schaffgotsch oženil s hraběnkou Wallisovou. Panství v Budíškovicích zahrnovalo poměrně rozsáhlý majetek, vedle zámku také velkostatek – hospodářský dvůr, jež tvoří s parkem a oborou o výměře téměř 20ha komplex, který je nemovitou kulturní památkou. Kromě toho velký lesní komplex, lesní správu, sýpku a na zhodnocování dřeva byla postavena ve třicátých letech minulého století parní pila. Další nemovitou kulturní památkou je socha sv. Jana Nepomuckého před zámkem a kaplička před č.p. 88.

Památky v obci

Zámek s parkem a oborou, socha sv. Jana Nepomuckého.

Kontakt

Obec Budíškovice
Budíškovice 127
378 91 Budíškovice

+420 384 495 141

www.budiskovice.cz