Obec BUDKOV

Základní údaje

Obec Budkov leží 8 km severovýchodně od Jemnice v rozsáhlé kotlině, kde pramení řeka Bíhanka. Na sever, východ i západ obklopuje obec převýšení, tzv. Markvartická pahorkatina, která je součástí Českomoravské vrchoviny. Nejvyššími body v okolí obce jsou Ovčí hora (584 m n.m.) a U Borovice (585 m n.m.). Z těchto kopců lze při dobré viditelnosti dohlédnout až na vzdálené kopce Kahlenberg a Leopoldsberg u Vídně v Rakousku. Obec má 370 obyvatel. Rozloha katastru je 1730 ha a sousedí s devíti obcemi. Obec je převážně zemědělského charakteru. Na většině zemědělské půdy hospodaří Zemědělské družstvo Budkov. Nachází se zde zdravotní středisko, pošta, prodejna, restaurace, škola, mateřská škola a dětský domov. Od roku 1994 působí v Budkově firma zabývající se textilní výrobou. Dále lze ke službám přiřadit autodopravu, autoopravnu, truhlářství, čalounictví a podobně.

Historie obce

První zmínky o obci pocházejí z roku 1353 a jako její první majitel se uvádí Jan z Budkova. V průběhu několika staletí se v obci vystřídalo mnoho panských rodů. Mezi známější majitele panství patří i Kristián Illow, který byl spolu s Albrechtem z Valdštejna v roce 1634 zavražděn v Chebu. V roce 1666 zakoupil panství hrabě Matyáš Berchtold. Za vlády Berchtoldů dochází k největšímu rozkvětu obce. Hrabě František Josef Berchtold nechal ve 40. letech 18. století vystavět nynější kostel sv. Martina, roku 1750 vystavěl pivovar a v letech 1773-1774 školu v Budkově. Hrabě Berchtold odkázal panství své sestře Marii Antonii, ta následně v roce 1776 učinila dědicem svého bratra hraběte Leopolda Krakovského z Kolovrat. V roce 1853 dědicové hraběte Františka Xavera Krakovského z Kolovrat budkovské panství prodali hraběti Karlu Lichtenštejnovi. Po jeho smrti zdědil panství roku 1899 jeho bratr Rudolf. Dědicem panství v Budkově se stal roku 1906 Karel starohrabě Salm –Reifferscheidt z Rájce, jehož syn Kristián jej celé vlastnil až do roku 1945.

Památky v obci

Zámek a zámecký park, hrobka Salmů, Kostel sv. Martina.

Kontakt

Obec Budkov
Budkov 82
675 42 Budkov

+420 568 443 121

www.budkov.cz