Obec CHOTĚBUDICE

Základní údaje

Obec se nachází 5 km severně od Jemnice v jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny. Na katastrální rozloze 554 ha dnes žije 104 obyvatel.

Historie obce

Obec vznikla před rokem 1200. Pravděpodobně jako první byl zřízen panský klášter, později přibyla zemanská tvrz. Další obydlí byla postupně přistavována poddanými. Obyvatelé se nazývali Chotěbudici. Název obce podle kroniky vznikl tak, že paní, která projížděla obcí, budila marně svého zemřelého manžela - Chotěbudí. Osada Chotěbudice patřila mezi nejstarší slovanské osady v naší vlasti. Byla vystavěna podle staroslovanského způsobu okrouhle do podkovy. V roce 1777 obec postavila dřevěnou kapli, zasvěcenou bolestné matce Boží. V roce 1808 byla dřevěná kaple zbořena a nahrazena novou, postavenou z kamene, která stojí dodnes. Nová kaple byla zasvěcena svatému Václavovi. Od roku 1990 má obec opět samostatný obecní úřad. Obec v současnosti spravuje místní knihovnu. Působí zde Sbor dobrovolných hasičů a Český červený kříž. Od roku 1992 zde začali hospodařit soukromí zemědělci. Dále své služby nabízí kamenosochařství a truhlářství. V roce 2008 se při výzkumu spojeném s rekonstrukcí polních cest podařilo objevit zlomky grafitové keramiky z období mladohradištního (11.-12. století.). Tento nález posunuje doklady o existenci Chotěbudic minimálně o 200 let hlouběji do minulosti, než-li je 1. písemná zmínka z r. 1351.

Památky v obci

Kaple sv. Václava, pomník padlým občanům v 1. světové válce.

Kontakt

Obec Chotěbudice
Chotěbudice 34
675 31 Jemnice

+420 568 451 023

www.chotebudice.cz