Obec DEŠNÁ

Základní údaje

Území obce se rozkládá na východním okraji jihočeského kraje a je význačné úrodnou půdou a klimatickými podmínkami, které připomínají spíše Znojemsko. Rozdíl je především v nadmořské výšce, která se u nás pohybuje kolem 450 m n.m., což samozřejmě vylučuje pěstování některých plodin typických pro jižní Moravu, avšak dává výborné podmínky pro ostatní zemědělskou výrobu, kterou je Dešansko charakteristické.
Obec Dešná (k 1.1.2009 678 obyvatel) se skládá celkem ze 7 místních částí, z nichž každá má svůj osobitý charakter.

Historie obce

Název rozhodně nepochází od slova déšť, ale spíše je připomínáno slovo deskový, pravděpodobně podle stavebního materiálu použitého při výstavbě. Samotné sídlo má velice pestré dějiny. Poprvé se připomíná r. 1320 jako biskupské léno. Později se měnili majitelé a Dešná spadala pod Bítov, Uherčice, Polici, Jemnici a Moravské Budějovice. Za války spadala pod okres Waidhofen an der Thaya. Po roce 1949 byla připojena pod správní okres Dačice a po správní reorganizaci byla jako středisková obec součástí okresu Jindřichův Hradec. Podstatnou část své historie měla obec převážně německé obyvatelstvo s českou menšinou. Obrat nastal po dramatických změnách po skončení II. světové války. To ostatně platí pro všechny ostatní místní části, které také ležely na území Sudet. Následná existence železné opony značně poznamenala další vývoj sídla. To je dodnes patrné např. na vzhledu, jinak velice cenného, kostela sv. Jana Křtitele, který je uváděn jako pozdně gotický, avšak podle posledních výzkumů je podstatně starší a jeho původ je pravděpodobně pozdně románský. To je v současnosti předmětem dalšího zkoumání. V minulosti bylo sídlo charakteristické bohatou spolkovou činností, což naštěstí zůstalo do značné míry zachováno. Jistou zvláštností je i to, že v místě byly dvě školy, německá, vystavěná roku 1793 (nynější škola)
a česká, dokončená ve 30. letech min. století (v současnosti školka).

Památky v obci

Kostel sv. Jana Křtitele, domy s empírovými a pozdně barokními stavebními prvky.

Kontakt

Obec Dešná
Dešná 69
378 73 Dešná

+420 384 498 121

www.desna.cz