Obec JIRATICE

Základní údaje

Obec leží 5 km jihovýchodně od Jemnice za kopcem Strachovec na silnici, kterou se dostanete přes Polici, Vysočany až na Bítov.

Historie obce

O založení Jiratic nelze podat přesné údaje. Jiratice (Jeratice) byly částí praebendy, kterou Jan, příjmím Volek, biskup Olomoucký učinil pro klášter Pustiměřský r. 1337. (Biskup Volek byl synem Václava I. Okrsek jemnický byl dáván mladším synům královým). K této praebendě patřil Kdousov, Jiratice a Vel. Újezd. Markrabí Karel, pozdější Karel IV. Otec vlasti potvrdil 6.února 1342 toto darování a to tím spíše,že jeho sestra byla abatyší kláštera pustiměřského. Jiratice tvořily rustikální panství faráře kdousovského, tzn. pozemky byly farské, farář tam pak dosazoval usedlíky, kteří půdu obdělávali a odváděli z ní určité množství naturálií, jako obilí, luštěnin, slepic, vajec a jiné. Farář zase platil klášteru pustiměřskému jakýsi nájem. Dle registru (rejstříku) faráře Martina z Modřic asi z r. 1526 měly Jiratice zvláštní dvůr farský a 9 usedlostí selských, které užívaly 6 a půl lánu farských pozemků a 13 luk. O tom, že farský dvůr v Jiraticích skutečně byl, svědčí zápis z r. 1643 o pochůzce pohraničního faráře Dubelia. Dále o tom svědčí také dosud zachovaný název „na farářském“.

Památky v obci

Kaple sv. Floriána.

Kontakt

Obec Jiratice
Jiratice 26
675 32 Třebelovice

+420 774 438 998

www.jiratice.cz