Obec KDOUSOV

Základní údaje

Obec má 62 čísel popisných (z nichž zhruba třetina slouží k rekreaci) a 117 obyvatel. Součástí Kdousova je také Tříletý mlýn na potoce Bíhanka. Vedle zemědělského družstva je v obci ještě pila, tesařství, truhlářství, autoservis a obchod se smíšeným zbožím.

Historie obce

Název obce je odvozen od osobního jména Kdůs. Obec se poprvé připomíná v roce 1342 a až do roku 1501 náležela ženskému benediktinskému klášteru v Pustiměři. Po zrušení pustiměřského kláštera koncem 16. stol. připojil olomoucký biskup Stanislav Pavlovský kostel v Kdousově ke kolegiátnímu kostelu v Kroměříži. Díl vsi Kdousova náležel k polickému panství.

Památky v obci

Významnou památkou v obci je kostel sv. Linharta, uváděný již v r. 1341, jenž byl barokně přestavěn v letech 1743-1753. Dále jednopatrová budova fary s mansardovou střechou, která pochází z let 1757-1763. Obě stavby jsou dílem stavitele Michaela Kirchmayera. Památná je zdejší sýpka a budova kapitulního statku č. 12 z poloviny 18. stol. V obci jsou dvě sochy sv. Jana Nepomuckého z r. 1712 a 1741, dále kaplička ve výklenku ohradní zdi fary a poklona pod lipami.

Kontakt

Obec Kdousov
Kdousov 14
675 32 Třebelovice

+420 568 445 105

www.kdousov.cz