Obec KOROLUPY

Základní údaje

Obec Korolupy leží v západní části okresu Znojmo, ve výšce 433 m nad mořem na pravém břehu řeky Blatnice.

Historie obce

Korolupy se poprvé připomínají v r. 1373. V roce 1466 prodala Machna z Nového Dvora se statkem Lubnicí také 2 lány v Korolupech Leonardu z Hartu. Při dělení krajířských statků v r. 1487 dal Volfgang z Krajku svým synům Lipoltovi a Jindřichovi hrad Frejštejn, městečko Vratěnín a vsi, mezi nimi i Korolupy. V roce 1498 potvrdil král Vladislav II. Korolupům privilegia. Od roku 1564 náležely Korolupy k uherčickému panství. Do konce 18. stol. měla ves většinou české obyvatelstvo, v 19. stol. německé obyvatelstvo se silnou českou menšinou. Po roce 1945 zůstalo české obyvatelstvo. Název obce je odvozen od loupačů kůry.

Památky v obci

Farní kostel sv. Vavřince z druhé poloviny 18. století, pomník padlým občanům v 1. světové válce z roku 1929, collaltovská cihelna z počátku 19. století (u Uherčic), letohrádek (u Uherčic), kapličky a boží muka v okolí obce.

Kontakt

Obec Korolupy
Korolupy 69
671 07 Uherčice

+420 515 298 113

www.obec-korolupy.cz