Obec KOSTNÍKY

Základní údaje

Katastr obce je rozsáhlý o výměře 1300ha, z toho 22ha obecního lesa. Průměrná nadmořská výška činí 450 m n.m. K obci patří původně dva mlýny, a sice Rajmon na řece Bíhance a Kláskův mlýn na řece Želetavce. Oba jsou však v současné době přestaveny na rekreační objekty. Dále patří k obci osada Kopka, dříve samostatné hospodářství velkostatku Police. V roce 2008 žilo v Kostníkách 201 trvale bydlících obyvatel v 62 obydlených domech a bytech.

Historie obce

Kostníky jsou vesnicí velmi starého původu. Poprvé se připomínají už v roce 1345. O tři roky později král Karel IV. udělil vesnici lénem Jindřichovi z Waldsee. Podle Kostník se psal i vladycký rod. Známý je Filip z Kostník z roku 1353. Jan z Kostník prodal r. 1499 vesnici i s tvrzí Adamovi z Bačkovic, čímž se ves stala součástí polického panství. Stáří obce dosvědčuje i soustava původních domů stavěných do podkovy. Do vesnice vedl jen jeden vjezd. Dodnes se tomuto místu říká Brána. Snad nejstarší dochovanou památkou obce je zvonek z roku 1662. Tento letopočet je na zvonku vyznačen. Od roku 1972 je umístěn na nově moderně řešené zvonici uprostřed návsi. Nad obcí stojí uprostřed lipového hájku barokní kostel z roku 1696 zasvěcený památce narození Panny Marie. Kostel je pod správou farnosti Kdousov a je odedávna poutním místem. Pouť se zde koná každoročně nejbližší neděli před, ale nejčastěji po 8. září. Ze zápisů v kronikách vyplývá, že lípy, které hájek kolem kostela tvoří, byly vysázeny v roce 1821. Chráněnou přírodní památkou jsou „Suché skály“ na okraji katastrálního území, nedaleko obce Lubnice, kde se do řeky Želetavky vlévá potok Blatnice. Je zde přirozená vegetace reliktních borů, sutí a skal. Ze vzácných rostlin je to především hvozdík moravský, oměj vlčí, sněženka podsněžník, kručina chlupatá a další. Stojí za zmínku, že zde hnízdí vzácný a chráněný výr velký.

Památky v obci

Kostel narození Panny Marie, zvonice na návsi.

Kontakt

Obec Kostníky
Kostníky 29
675 32 Třebelovice

+420 568 445 163

www.kostniky.cz