Obec LHOTICE

Základní údaje

Obec Lhotice se nachází 2 km východně od Jemnice na potoku Rakovec, prochází jí silnice z Jemnice do Mladoňovic, odbočující jihovýchodně ze silnice do Třebelovic. Zeleznični zastávka je v místě. Nadmořská výška 464 m. Katastr obce má výměru 280 ha. V současné době má obec 58 domů a 156 obyvatel.

Historie obce

Název připomíná lid bydlící na lhůtě nebo využívající výhod lhoty. Názvy obce v pramenech: 1361 Lhoticz, 1671 Lhoticz, 1718 Lhotitz, 1720 Elhotitz, 1846 Elhotitz, Elhotice, 1872 Elhotitz, Lhotice. Ves s českým obyvatelstvem. V r. 1361 se v pramenech uvádí Otík ze Lhotic, v r. 1446 držel ves Ondřej z Boskovic, který na ni zapsal majetek své ženy, ale již r. 1454 Štěpán ze Slavíkovic prodal Lhotice se Slavíkovicemi Mikuláši z Rynárce. Svobodný dvůr ve Lhoticích prodal r. 1524 syn zdejšího svobodného sedláka Václav ze Lhotic Janu Pažickému ze Lhotic. V r. 1527 přenechala Anna z Bačkovic tři zdejší usedlosti Janovi z Tavíkovic a druhou část vsi prodal r. 1574 Jindřich Klouzal z Rynárce se Slavíkovicemi Jindřichu Václavovi Krajíři z Krajku. V r. 1588 vdova Alina ze Zástřizl držela po manželovi tvrz a ves Mladoňovice a také díl vsi Lhotic. Vzpomenuté tři usedlosti přešly r. 1637 koupí od Markéty z Říčan za 550 zl. mor. na Jana Tunkla z Brníčka, jehož dědic Kristián Tunkl je prodal se dvorem r. 1673 Johaně Benigně Sobětické za 1 650 zl. r. a tato dále r. 1675 majiteli Budkova svob. p. Matyáši Arnoštu Berchtoldovi z Uherčic. Větší část vsi však náležela již od r. 1629 k budkovskému panství a sdílela s ním jeho osudy. Domy ve vsi byly nízké s malými okny, stavěné z kamene nebo z nepálených cihel, na střeše pokryté slaměnými došky, chlévy pro dobytek byly s obytnými místnostmi pod jednou střechou, stodoly ze dřeva a pokryté též slámou byly stavěny opodál nebo na konci zahrad. Ve vsi byl též vrchnostenský dvůr vystavěný ze solidnějšího stavebního materiálu, pálených cihel a pokrytý též nehořlavou krytinou. Jen 1 dům byl pojištěn proti ohni.

Památky v obci

Ze stavebních památek v obci je třeba uvést kapli na návsi a dále 1 kapličku a 7 křížů v okolí obce. Z přírodních zajímavostí je to lípa srdčitá u křížku východně od obce o obvodu kmenu asi 390 cm.

Kontakt

Obec Lhotice
Lhotice 31
675 31 Jemnice

+420 568 450 595

www.obeclhotice.cz