Obec LOVČOVICE

Základní údaje

Obec se nachází 5 km jihozápadně od Jemnice, obtéká ji z jihu Bělčovický potok, po jižním okraji obce prochází silnice z Chvalkovic do Bačkovic. Nejbližší železniční stanice je v Jemnici. Nadmořská výška obce 454 m. Pošta Jemnice, zdravotní a matriční obvod tamtéž, fara a škola v Dešné. V současné době má obec 19 domů a 63 obyvatel.

Historie obce

Lovčovice se poprvé připomínají v roce 1351 názvem Lobcowycz. V roce 1365 Nevhlas z Oponešic prodal tvrz a zboží v Lovčovicích Martinkovi z Libosvar. Zdejší tvrz se poprvé připomíná v r. 1360, v r. 1528 však již byla pustá a nic se z ní nedochovalo. Roku 1528 koupil pustou tvrz a ves Lovčovice Jan z Tavíkovic a připojil ji k polickému panství. Od té doby náležela ves k polickému panství a sdílela s ním jeho osudy až do roku 1849. Roku 1850 pak byla obec začleněna pod pravomoc Podkrajského úřadu v Dačicích. V roce 1938 příslušely Lovčovice pod okres Waidhofen an der Thaya. Po osvobození v květnu 1945 se vrátily pod okres Moravské Budějovice až do r. 1949, kdy byly podřízeny správnímu okresu Dačice. V r. 1960 po správní reorganizaci náležejí pod okres Třebíč. V rámci integrace obcí byly Lovčovice od r. 1967 do r. 1980 pod MěNV v Jemnici, od r. 1992 mají samostatný obecní úřad. Většina obyvatelstva se živila v zemědělství, živností a řemesel bylo v obci jen několik (1 hostinec, 1 obuvník, 1 podkovář a 1 kovář). V současné době se v obci vedle zemědělství provozuje ještě truhlářství.

Památky v obci

Kaple Panny Marie Královny z 19. století.

Kontakt

Obec Lovčovice
Lovčovice 12
675 31 Jemnice

+420 720 676 189

www.lovcovice.cz