Obec MLADOŇOVICE

Základní údaje

Mladoňovice se nacházejí v jihovýchodní části kraje Vysočina. Nejbližší město je Jemnice, které leží 5 km na západ. Obec se nachází v mírné pahorkatině, 452 m nad mořem. Katastr obce je rozlehlý, má 995 ha a patří k němu i osady Dobrá Voda a Tři koroptve. Najdeme zde tři rybníky: Mladoňovický, Hluboký, s rozsáhlou chatovou zástavbou, a chovný rybník Asuán o výměře 6000 m2 s možností místní rekreace.

Historie obce

První písemná zmínka o Mladoňovicích je z roku 1305 v zemských deskách v Brně. V roce 1319 dostal obec Jindřich z Klingenberka za věrné služby králi Janu Lucemburskému. Po něm byli celých sto roků pány na Mladoňovicích Krajířové. O dalším majiteli, Zdeňku z Roupova, historie hovoří, že Mladoňovice vyženil. V roce 1629 je prodal Albrechtu z Valdštejna. Po něm obec zdědili Kolovratové, kteří byli majiteli až do doby skončení roboty. Po zrušení roboty, 7. září 1848, se robotníci stali majiteli usedlostí, na kterých hospodařili. Mladoňovice měly svůj pečetní znak. Z obce pochází Petr Mladoň, který se narodil v roce 1390. Studoval na univerzitě v Praze, působil u Mistra Jana Husa, kterého v roce 1414 doprovázel na koncil do Kostnice. Roku 1416 byl jmenován mistrem a stal se děkanem fakulty. V roce 1439 byl zvolen rektorem univerzity. 7. února 1451 Mistr Petr Mladoň zemřel. Na paměť tohoto opravdu významného rodáka byla v roce 1990 v obci odhalena pamětní deska. Život obce provází řada místních a společenských událostí, k nimž patří obnovené i nové tradice, které se každoročně opakují.

Památky v obci

Boží muka u silnice do Dobré Vody, poutní kaple Jména P. Marie a „vodní kaple“ v Dobré Vodě. Dominantu obce tvoří kaple sv. Floriána. Obětem I. světové války patří pomník v Dobré Vodě.

Kontakt

Obec Mladoňovice
Mladoňovice 58
675 32 Třebelovice

+420 568 443 045

www.mladonovice.cz