Obec OPONEŠICE

Základní údaje

Obec leží asi 8 km severovýchodně od Jemnice.

Historie obce

Několika nálezy je doložen pobyt člověka mladší doby kamenné u této obce. První písemná zmínka o Oponešicích je z roku 1351, kdy ves patřila Vilhemovi z Upolněšic. O nástupci Nevlasovi se můžeme dočíst, že vlastnil vesnici v r. 1365. V letech 1389-1417 byla majetkem Jakuba (řečeného Jakoubka) z Upolněšic, 1436 Jan z Uponěšic, 1450 Ctibor z Batelova. V roce 1511 Ctibor prodal sýpku, vesnici i dvůr Oponešický a Lomy Bohoušovi z Čechtína, jenž tu seděl ještě v r. 1535, 1547-1551 Adam Hrubčický z Čechtína a v roce 1610 vdova po Adamovi Zuzana Roupovská z Malejova vzala ve spolek na zámek a ves Budkov, na ves a tvrz Oponešice, Lomy, Lesonice a Babice svého druhého manžela Zikmunda z Roupova. Od této doby byla ves součástí budkovského panství. Nejstarší stavbou v obci je budova původně gotické tvrze, později přestavěná, zřejmě pány z Police na ovčín a sýpku. První doložená zmínka o ní je II. pol. 14. století. Po r. 1542 ztratila obytnou funkci a začaly přestavby na hospodářskou budovu. Kaple sv. Jana a Pavla postavena v r. 1774. V r. 1884 přestavěna do dnešní podoby. V okolí obce jsou 4 kapličky, o těchto existují záznamy v mapách z let 1770. Směrem na Budkov je kamenný sloup se čtyřmi kříži a čtyřmi hlavami, jenž byl na tomto místě postaven zřejmě po husitském tažení krajem, a byli zde pohřbeni 4 husité cca v r. 1423. Socha na návsi mezi lípami (dříve na hrázi rybníka) je sv. Jan Nepomucký z r. 1716.

Památky v obci

Kaple sv. Jana a Pavla, socha sv. Jana Nepomuckého.

Kontakt

Obec Oponešice
Oponešice 27
675 32 Třebelovice

+420 568 443 061

www.obecoponesice.cz