Obec OSLNOVICE

Základní údaje

Malá obec na západním okraji rekreační oblasti Vranovska. Území je součástí povodí Dyje. Katastr je lemován lesy dnes převážně smíšenými. Významná rekreační oblast, vyhlášené rybářské revíry, cyklotrasy, možnost rekreace v chatových osadách Chmelnice, Farářka, Penkyřák, Vrátná, Stušice čítající přes 400 objektů.

Historie obce

První a zřejmě nejstarší zpráva o Oslnovicích pochází z roku 1228 z výsadní listiny krále Přemysla Otakara I., vydané cisterciánskému klášteru na Velehradě, ve které je uvedena jako obec „Vsnowitz“. Tato listina je nyní uložena ve Státním oblastním archivu v Brně a publikovaná v Codex diplom regni Moraviae II, č. 186. Po první světové válce již v obci žijí pouze obyvatelé české národnosti, což se nezměnilo ani v letech 1938-1945, kdy kolem ní probíhala protektorátní hranice. Dnes v obci žije 92 obyvatel. Nejvýznamnější památkou obce je secesní kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, která byla postavena obětavými věřícími občany z Oslnovic v letech 1993-1996. Stavba původně stála v Brně-Králově Poli, kde stála od roku 1915 při vojenské nemocnici k duchovní potěše nemocných a raněných vojáků. Oltář, dřevěný strop i stěny byly vyzdobeny moravskými ornamenty, které jsou dílem malíře mistra Jana Kohlera. Po únoru 1948 již kaple nesloužila svému účelu, bylo v ní skladiště vojenského materiálu. V roce 1969 měla být zbourána, avšak družstevníci z Oslnovic věc s úřady vyjednali a poté obětavě kapli rozebrali a převezli traktory a auty do Oslnovic. Než však mohli stánek boží znovu postavit, normalizační vláda toto nedovolila. 24 let měli občané stavební materiál uskladněný na půdách a ve stodolách než přišla příznivá politická doba a oni z velké části svépomocí za přispění mnoha dobrých lidí, řemeslníků, umělců a dárců kapli opět postavili. Vysvěcena byla 25.5.1996, bohu dík. V roce 1999 byl přistaven i malebný hřbitov. Další historickou stavbou je kaple na návsi, zasvěcená Panně Marii pocházející z let 1821-1824.

Památky v obci

Kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, kaple na návsi zasvěcená Panně Marii.

Kontakt

Obec Oslnovice
Oslnovice 18
671 07 Uherčice

+420 515 298 010

www.obecoslnovice.cz