Obec PÁLOVICE

Základní údaje

Obec leží 3 km jihozápadně od Jemnice.

Historie obce

První zmínka o Pálovicích se datuje od roku 1349. Název znamená ves lidí Pálavých, přičemž Pála je buď domáckou podobou latinského Paulus nebo deverbatium k páliti. Jelikož již ve zmíněném roce se obec jmenovala Paulowitz, dá se předpokládat, že název byl převzat z lat. Paulus. Obec byla v držení jemnického rychtáře Mikuláše Koželuha z Chválkovic a jistým dílem pana Pešíka, který v roce 1390 prodal svůj díl vsi panu Vilémovi z Pálovic. V roce 1406 byl vlastníkem pan Jošt a od roku 1457 pravděpodobně do roku 1584 patřily Pálovice rytířskému rodu pánů Čeloudů z Pálovic. Rod Čeloudů z Pálovic byl prý spřízněn s rodem Mikuláše Koželuha z Chválkovic. Rytíř Pavel Čeloud z Pálovic žil v obci na vlastním dvorci s Johanou z Orešan. Podřízen byl jemnickému civilnímu a hrdelnímu právu zemskému. Rytíř Mikuláš Čeloud z Pálovic, snad bratr zmíněného, měl okolo roku 1540 polovici statku Bohušice a ves Mikulovice. Ves Pálovice patřila též faře jemnické, která držitelská práva za roční nájem městu Jemnici přepustila. Od roku 1606 náležela ves Pálovice k Jemnici, kdy král Ladislav zapsal za 10 000 zl. uher. zámek a město Jemnice a mj. ves Pálovice bratřím Hynkovi a Štěpánovi z Lichtenburka. Před třicetiletou válkou patřily Pálovice na čas Hanušovi Radkovcovi z Mírovic, jemuž byly po Bílé Hoře ponechány, neboť přestoupil na katolickou víru. Od roku 1629 byly Pálovice opět u Jemnice a ves sdílela osudy jemnického panství. Před třicetiletou válkou bylo v Pálovicích 19 usedlostí. Roku 1815 koupil panství od hraběte Maxmiliána Dauna hrabě Filip Stadion. Roku 1826 koupila panství jemnická hraběnka Trautmansdorfová, která nade vše milovala hudbu. Každý úředník, který chtěl být v jejich službách, musel být hudebník. A tak se na Jemnicku objevil také bratr Františka Škroupa, skladatele české hymny, Jan Škroup. Roku 1841 koupil panství jemnické markýz Alfons Pallavicini a bylo v držení až do poválečných let markrabětem Alexandrem Pallavicinim.

Památky v obci

Kaple sv. Jana Nepomuckého.

Kontakt

Obec Pálovice
Pálovice 35
675 31 Jemnice

+420 724 397 620

www.palovice.cz