Obec POLICE

Základní údaje

Obec Police se rozkládá na pahorkatině Českomoravské vrchoviny v průměrné nadmořské výšce 425 m. Zeměpisná poloha naší obce podle mapy je 48°58´ s.š. a 33°18´ v. d. Polický katastr má v současné době 595 hektarů. K dnešnímu dni žije v obci 361 obyvatel. Z hlediska přírodních podmínek lze obec zařadit do mírně pahorkatinné oblasti. Průmysl zde není příliš zastoupen, což také výrazně ovlivňuje pracovní příležitosti v obci.

Historie obce

Nejstarší zmínka o zdejším sídle pochází, dle dokladu, z roku 1343. Na přestavbě zdejší tvrze do dnešní podoby zámku se podíleli v 16. století Tavíkovští z Tavíkovic a v 17. a 18. století rod Berchtoldů z Uherčic. Do dějin zámku se pak nesmazatelně vepsal také šlechtický rod Segurů (19. století) a Wraždů z Kunvaldu. Zámek Police byl v roce 1945 zkonfiskován a od roku 1996 je ve vlastnictví obce. Od roku 2005 je každoročně otevřen pro veřejnost. Goticko – renesanční zámek patří k nejvýznamnějším a nejvzácnějším (v tomto stavebním stylu) v kraji Vysočina a dle odborníků v celé ČR. Prostory později v baroku vyzdobil půvabným štukem Baldassar Fontana. V Polici je občanská vybavenost na dobré úrovni. Obec spravuje ZŠ Police, MŠ Police, Zásahovou jednotku SDH Police zařazenou do JPIII a Obecní knihovnu. V Polici působí aktivně několik organizací – SDH Police, Rybářský svaz, Myslivecký spolek, fotbalový klub FC Police a Svaz včelařů. Nejvýznamnější kulturní a společenskou akcí jsou rodácké sjezdy, které mají dlouholetou tradici. Jsou v intervalech pěti let a první byl již v roce 1964. Na Štědrý večer již mnoho desítek let prochází po obci „Průvod ovcí“. Obec Police si nechala zpracovat na konci roku 1996 návrh obecních symbolů – znak a prapor. Byl předložen návrh těchto symbolů, které zastupitelstvo schválilo 20. 6. 1997. Obec požádala Parlament České republiky o schválení, ke kterému došlo 18. 6. 1998.

Památky v obci

Zámek Police, památník sv. Františka Xaverského, památník obětem 1. a 2. světové války, židovská synagoga a židovský hřbitov.

Kontakt

Obec Police
Police 1
675 34 Police

+420 568 445 056

www.obec-police.cz