Obec RÁCOVICE

Základní údaje

Obec Rácovice je takový středobod na silnici z Jemnice do Mor. Budějovic, leží na levém břehu potoka Bíhanky, který zde protéká náveským rybníkem. Ve středověku zde vedla obchodní cesta z Dolnorakouska přes Bítov do Jihlavy. V současné době tuhle trasu kopíruje značená turistická stezka.

Historie obce

K velkému rozvoji obce dochází koncem středověku a začátkem novověku, kdy na Rácovské tvrzi seděl rod z Pošny a Rácovic, dodnes je v kostele ve Velkém Újezdě jejich náhrobní deska. Název obce ve zkratce znamená ves lidí Rácových. První písemná zmínka uvedená v Zemských deskách brněnských je z roku 1354 o Ctiboru z Rácovic. Podle historika Františka Palackého se ve středověku Rácové nazývali Srbové dle svého hradu Rác. Z té doby jsou zde podzemní chodby, které nejsou dosud řádně prozkoumány. V největším rozmachu obce zde byly dva dvory, velká kaskáda rybníků, pivovar, lihovar, mlýn, pila a ovčín, ve kterém se chovalo na 600 obcí. Dále se zde rozvíjela řemesla, byly zde tři kovárny, krupařství, perleťářství, milíře na dřevěné uhlí a kolomaz. Alkohol z lihovaru se vozil na trh do Vídně a zpáteční cestou se vozila perleť k dalšímu zpracování na ozdoby a knoflíky. Nejpozoruhodnější pamětihodnost vesnice je nesporně socha sv. Jana Nepomuckého, jedna z největších na jižní Moravě, postavená zde v první polovině 18. století. K této soše se váže legenda – panstvu projíždějícímu po mostě na hrázi rybníka se splašili koně a kočár spadl do hluboké tůně pod mostem, jako zázrakem se nikomu nic nestalo a od té doby zde stojí socha ochránce mostu. Další historický objekt je bývalá ovčírna, která byla v roce 1896 přestavena na obytnou. Kaple, která vévodí návsi, je z roku 1901. Dosud opomíjenou historickou památkou je obilní sýpka, která vévodí dvoru u rybníka. Bylo zde i několik starobylých lip, bohužel zub času na nich udělal své, zůstala pouze jedna.

Památky v obci

Socha sv. Jana Nepomuckého, bývalá ovčírna

Kontakt

Obec Rácovice
Rácovice 45
675 32 Třebelovice

+420 602 178 041

www.racovice.cz