Obec RADOTICE

Základní údaje

Nachází se v nadmořské výšce 424 m o rozloze území 482 ha. V 64 domech žije dnes 132 obyvatel. Údolím, kde se obec nachází, protéká říčka Želetavka, dělí ji na dvě části, které spojuje kamenný klenutý most vysoký 7 metrů.

Historie obce

V historických pramenech jsou Radotice zmiňovány kolem roku 1369 jako ves lidí Radotových. Ves byla od roku 1390 v držení různých majitelů. Posledním byl baron Alfred Wražda z Kunvaldu, majitel polického panství. Dle dostupných pramenů nikdy nedoznala významu historického a není zaznamenán ani původ významných osobností. Vesnice byla převážně zemědělská a tak to i přetrvává. Toto lze s jistotou přičíst 5 km vzdálené Jemnici, která svými řemeslnými osadníky potřeby lidí radotických uspokojovala. Obecní pečeť nese datum vzniku 1678. Základu vzniku obce předcházely usedlosti jako vrchnostenský dvůr, mlýn původně panský, později v majetku mlynářů a tvrz s vodním příkopem, připomínané v letech 1480-1620. Tyto stavby pozměněné dobou se v obci nachází, pod č.p. 20 a 26. Zvláštností vodního mlýna je, že nebyl zbudován na řece. Poháněn byl vodou z přehrazené řeky, která vytvořila nádrž o rozloze 19 ha. Na dně dnes již zaniklé nádrže se nachází kulturní dům se sídlem obecního úřadu a sportovní zařízení jednoty. Z mnoha spolků, které v obci působily, zůstávají aktivními Tělovýchovná jednota a Sdružení hasičů. Tělovýchovná jednota navzdory generační výměně je aktivním účastníkem okresního přeboru v kopané již víc jak 25 roků. Svou činností kulturní a společenský život v obci významně obohacuje.

Památky v obci

Zachovalými kulturními památkami v obci jsou kaple sv. Rodiny z roku 1880 a zemědělské usedlosti s č.p. 14 a 19. Všechny jsou vedeny v rejstříku památek a doznaly významných oprav pro své zachování. Na památníku obětí 1. světové války jsou vytesána jména deseti místních občanů.

Kontakt

Obec Radotice
Radotice 1
675 32 Třebelovice

+420 568 445 135

www.obec-radotice.cz