Obec ŠTĚPKOV

Základní údaje

V malebné krajině mezi Radkovicemi a Domamilí, v jihozápadní části okresu Třebíč, 12 km od Moravských Budějovic, leží vesnička Štěpkov. Název je odvozen od jména Štěpán - ves lidí Štěpánových. Vesnička Štěpkov leží v průměrné výšce 565 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1351. Celková katastrální plocha obce je 392 ha, z toho orná půda zabírá 69 procent. Pětina katastru obce je osázena lesním porostem.

Historie obce

První zmínka o Štěpkově se v pramenech uvádí roku 1351. V té době patřila ves Jakubu Jimramovi z Jakubova. Do roku 1789 se majitelé panství rychle střídali. Pak získal Štěpkov spolu s panstvím Budeč hrabě Josef Wallis. Obec velmi doplatila na třicetiletou válku. Z dvanácti usedlostí zůstaly obydleny pouze tři a devět zpustlo. Na území Štěpkova stojí významná chráněná památka - kaple sv. Václava. Jedná se o vzácnou románskou rotundu z 12 století, postavenou z lomového kamene a dodatečně vyklenutou cihlovou barokní kopulí. Typ je příbuzný starším knížecím rotundám ve Znojmě a v Podolí v Jemnici. Štěpkovská však sloužila i jako opevněné útočiště. Tato rotunda patří k nejstarším památkám kamenné sakrální architektury. V obci byla vybudována škola, ve které se začalo vyučovat 1. září 1893, výuka probíhala až do roku 1960, kdy byla škola pro nedostatek dětí uzavřena. V průběhu let sídelní obec sužovaly živelné pohromy včetně velkých požárů. Velké materiální škody i ztráty na životech způsobily různé vichřice, bouře, nemoci, ale především války. Padlým ve světové válce je věnován památník, který je situovaný v prostoru pod objektem školy. V roce 1930 byla dokončena výstavba silnice Štěpkov Budkov, v roce 1932 byla obec elektrifikována, roku 1937 zvolen hasičský sbor.

Památky v obci

Kaple sv. Václava.

Kontakt

Obec Štěpkov
Štěpkov 33
675 26 Želetava

+420 725 101 453

www.stepkov.cz