Obec TŘEBELOVICE

Základní údaje

Obec Třebelovice leží 7 km východně od města Jemnice, prochází jí silnice z Jemnice do Rácovic a dále do Moravských Budějovic, od které se za obcí odděluje silnice do Velkého Újezda. Obec disponuje železniční a autobusovou stanicí, poštou, zdravotním střediskem (obvod Police), matričním obvodem Jemnice, farou Velký Újezd, základní a mateřskou školou. Katastr obce měl v roce 1950 výměru 1.142 ha. V současné době má obec 155 domů a 470 obyvatel.

Historie obce

První písemná zpráva o Třebelovicích pochází již z roku 1365. Od roku 1609 se staly Třebelovice součástí jemnického panství, když Kateřina Meziříčská prodala svému manželovi Zikmundovi z Teufenbachu zámek a město Jemnici a též i Třebelovice. Ves poté sdílela osudy jemnického panství. Před třicetiletou válkou bylo v obci 44 usedlostí, z toho zůstalo osazeno 36, zbytek byly poustky. V této době bylo ve vsi ze starých usedlíků 8 láníků, 17 půlláníků, 8 čtvrtláníků a 3 domkaři. V letech 1895 započala stavba železnice z Moravských Budějovic do Jemnice, která vedla i přes Třebelovice. Dne 8. listopadu se uskutečnila první slavnostní jízda. Slavnosti na nádraží v Třebelovicích se zúčastnil i rakouský ministr drah šlechtic Guttenberg a okresní hejtman hrabě Arnošt Marschall. Občanů Třebelovic se velice dotkly i obě světové války. V 1. světové válce padlo 12 občanů, 16 jich bylo raněno a 8 zůstalo nezvěstných. Po 2. světové válce se 7 občanů Třebelovic nevrátilo z pracovního nasazení v Linci a obě židovské rodiny žijící v Třebelovicích byly zlikvidovány. Před 2. světovou válkou, i po jejím skončení, bylo hlavním zaměstnáním zdejšího obyvatelstva zemědělství.

Památky v obci

V obci je možné zhlédnout hned několik památek historických. Zřejmě nejznámější je kaple svatého Floriána, stojící uprostřed obce. Mezi památkami je uváděn i kříž stojící nalevo od kaple. Dále jsou to boží muka u železniční stanice a památky lidové architektury, mezi něž patří domy s číslem popisným 106 a 109 z konce 18. století. V obci byl také postaven pomník občanům padlým v 1. světové válce.

Kontakt

Obec Třebelovice
Třebelovice 76
675 32 Třebelovice

+420 568 443 704

www.trebelovice.cz