Obec TŘEBĚTICE

Základní údaje

Obec leží v nadmořské výšce 482 m. n. m. asi 5 km severozápadně od Jemnice.

Historie obce

O nejstarší osídlení kraje nám podávají neklamná svědectví archeologické nálezy, které se tu a tam při pozemních pracech nacházejí. Tak byl při odvodňování pozemků pod silnicí, která spojuje Jemnici s Dačicemi v r. 1961 nalezen velmi zachovaný kamenný mlat. Tento pravěký nález je z kultury volutové (období prvních zemědělců u nás, asi 2500 let před našim letopočtem. Nástroj byl předán městskému muzeu v Dačicích. Tento kamenný mlat není však ojedinělým nálezem, který svědčí o pravěkém životě v naší krajině. Našimi končinami již v mladší době kamenné vedly důležité cesty a stezky k přechodům přes Českomoravskou vysočinu. Název obce se odvozuje z osobního jména Třebata, který byl snad i jejím zakladatelem. Třebětice se poprvé připomínají v r. 1356, kdy se uvádějí Rudolf a Smil z Třebětic. Ranek z Horní Vsi prodal v r. 1364 díl Třebětic Oldřichovi ze Želetavy a Bušek a jeho syn Bušek z Mostišť postoupili r. 1375 ves markraběti Joškovi. V 15.století drželi Třebětice vladykové z Maříže a Hynek z Maříže prodal r. 1464 ves Třebětice Václavovi z Maříže, kterémuž také r. 1481 Hynek a Oldřich, synové Oldřicha z Maříže, prodali Třebětice s pustým dvorem Manšovem a Vesce. Potom přešel statek na vladyky ze Zvole a z Kolštejna a Hynek a Jindřich, bratři vlastní ze Zvole, prodali r. 1542 tvrz a ves Třebětice, Vesce, Újezd, Lesonice a díl Loukovic Václavovi Chroustovskému z Malovar, který r. 1547 prodal Třebětice s tvrzí a Vesce Volfovi Krajířovi z Krajku k Dačicím. Od této doby sdílely Třebětice osudy dačického panství.

Památky v obci

Kostel sv. Václava (1854), kapličky - sv. Anna, sv. Cyril a Metoděj, sv. Jan Nepomucký, památky obětem 1. světové války (1922), památkové kříže.

Kontakt

Obec Třebětice
Třebětice 11
380 01 Dačice

+420 384 495 232

www.obectrebetice.cz