Obec UHERČICE

Základní údaje

Obec Uherčice se nachází v nadmořské výšce 430 m nad mořem. Rozloha katastru činí 468 ha. Leží na západním okraji okresu Znojmo. Dvě třetiny katastru tvoří zemědělská a třetinu lesní půda. Součástí obce Uherčice je místní část Mešovice, která je rozložena po obou stranách říčky Blatnice. Rozloha katastru Mešovice je 782 ha.

Historie obce

Archeologický průzkum prokázal slovanské osídlení v katastru obce již v 9. Století. V písemných pramenech se Uherčice objevují teprve v roce 1312, kdy byly darovány oslavanskému klášteru sv. panny Marie královnou Isoldou (matka Karla IV.). Za husitských válek zpustly a dostaly se do rukou pánů z Krajku. V roce 1548 za Jana Krajíře z Krajku je poprvé připomínána uherčická tvrz. Současně s budováním pozdně gotické tvrze na sklonku 15. Století byla ves znovu osazována. Také šlechtický rod Krajířů z Krajku byl vystřídán rakouským šlechticem Wolfem Štrejnem ze Schwarzenau. Noví majitelé se zasloužili o výstavbu nového renesančního zámku na místě původní tvrze, která vyvrcholila v letech 1582 a 1586. V době baroka byl tento zámek významně obohacen hodnotnou štukovou a malířskou výzdobou interiérů. Během let se vystřídalo několik šlechtických rodů až do roku 1768, kdy panství koupil hrabě Collalto. V roce 1769 byla v obci zřízena cihelna, vápenka a těžba dřeva. Collaltové zde sídlili až do roku 1945, kdy ztratili celé panství. Zámek v Uherčicích se pro svou mimořádnou architektonickou hodnotu a neobyčejně cennou výzdobu interiérů řadí k nejvýznamnějším stavebním památkám v republice. Od roku 1996 probíhá jeho generální památková úprava. Část zámku je v letních měsících zpřístupněna i pro veřejnost.

Památky v obci

Největší pamětihodností je výše zmíněný zámek s areálem a k němu náležící bývalý skleník, dále socha sv. Jana Nepomuckého, kaplička sv. Huberta, barokní sýpka, severozápadně od zámku stojí historická cihelna z počátku 19. století.

Kontakt

Obec Uherčice
Uherčice 48
671 07 Uherčice u Znojma

+420 515 298 570

www.obec-uhercice.cz