Obec VRATĚNÍN

Základní údaje

Obec Vartěnín se nachází ve zvlněné krajině jihozápadní Moravy, je součástí Jihomoravského kraje a sousedí s krajem Jihočeským, Vysočinou a s Rakouskem. V historických pramenech se Vratěnín poprvé připomíná r. 1251. V současné době žije v obci 298 obyvatel.

Historie obce

Z historického průzkumu vyplývá, že středověká gotická urbanistická struktura sídla, dostavěná v období barokního rozkvětu, zůstala v téměř nezměněné poloze zachována. Prozrazuje to srovnání mapy stabilního katastru z roku 1824 s dnešním stavem. V období přelomu 19. a 20. století došlo k přestavbě zemědělských usedlostí do dnešní podoby. I když v posledních 40-ti letech byla řada objektů modernizována a mnohá průčelí domů upravena, je možné konstatovat vysokou míru zachovalosti zástavby, stejnorodost místního výrazu a jeho celkovou působivost. Předmětem památkové ochrany v památkové zóně je historický půdorys sídla a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba, interiér obce včetně podzemí, panorama památkové zóny a hlavní dominanty v blízkých i dálkových pohledech, nemovité kulturní památky, objekty dotvářející charakter památkové zóny, veřejná a vyhrazená zeleň. Přímo v památkové zóně se nachází celkem 14 nemovitých kulturních památek. K nejvýznamnějším patří budova bývalé poštovní stanice (dnes sídlo OÚ), kostel sv. Jakuba Většího a přilehlý objekt fary, objekt bývalého kláštera, dům č.p. 1, 51, sochy Panny Marie, sv. Františka Xaverského, sv. Jana Nepomuckého, které jsou umístěny u hlavního vstupu do kostela, socha rytíře na sloupu a socha sv. Floriána. Součástí vesnické památkové zóny je celý areál místního hřbitova, kde se nachází dvě nemovité kulturní památky, a to kaple Božího hrobu a hlavní kříž. Velice cenný je i reliéf neznámého světce, který je umístěn u vstupu do areálu hřbitova.

Památky v obci

V katastru obce Vratěnín se nachází celkem 22 nemovitých kulturních památek a přírodní rezervace Bílý Kříž s romantickou vyhlídkou na údolí řeky Dyje, kam vede značená vycházková trasa po Graselově stezce.

Kontakt

Obec Vratěnín
Vratěnín 88
671 07 Uherčice

+420 515 298 238

www.vratenin.cz