Obec VYSOČANY

Základní údaje

Obec Vysočany je západní vstupní bránou k Vranovské přehradě. Nachází se na strmém svahu nad přehradou, v blízkosti hradu Bítova. Celá oblast je známá zejména díky svým rekreačním možnostem a přírodním krásám. Přírodní krásy můžete obdivovat i v údolí Želetavky, která se právě nedaleko Vysočan pod hradem Bítovem vlévá do Vranovské přehrady. Na katastru obce je 34 rekreačních chat.

Historie obce

V roce 1790 zde žilo 176 obyvatel ve 34 domech, v roce 1834 ve 30 domech 224 obyvatel. Počet občanů kolísá v 19. století kolem 200, maxima dosáhne v první polovině 20. století, v roce 1930 byl nejvyšší počet 293. Po tomto roce až do současnosti neustále klesal, nyní má obec 115 obyvatel.Výklad o původu názvu obce je dvojí. Podle Dr. Dvorského znamená obyvatele osady Vysoké, starší název měl by tedy Vysočané. Podle německého názvu Wisockin se usuzuje, že původní jméno bylo Vysoká, po zpustošení a novém osídlení dostala jméno podle obyvatelů. Druhý výklad vyplývá z umístění obce, jejíž poloha přímo pod Starým Bítovem před napuštěním vodní nádrže byla ještě výraznější, tedy Vysočany. První písemná zmínka o obci je podle statistických údajů z 1498, kdy král Ladislav II. Vysočany spolu s hradem Bítov, jaký to je příslušenstvím, propouští se svazku lenního a daruje jako osobní dědictví Burijanovi Bítovskému z Lichtenburska. Ještě před tím byl však ve Vysočanech lán pole majetkem oltáře sv. Vavřince v Bítově, který roku 1424 kaplan Ježek postoupil sedláku Janu Mertovi ještě se dvěma nivami a kopcem porostlým lesem kromě louky pod Hlubokým žlebem. Zajímavostmi jsou především údolí řeky Želetavky s několika bývalými mlýny na Želetavce, pomník padlých z 1. světové války, dřevěný kříž za hájkem u silnice na Korolupy, boží muka za obcí u silnice na Polici, malá kaple v horní části obce a Palliardiho hradiště u Koberova mlýna (zbytek slovanského sídliště a pohřebiště). V blízkosti obce se nachází hrad Bítov a zřícenina hradu Cornštejn. Přímo pod obcí ve vodách Vranovské přehrady je zatopená vesnice Starý Bítov.

Památky v obci

Kaple v horní části obce, pomník padlých z 1. sv. války.

Kontakt

Obec Vysočany
Vysočany 14
671 07 Uherčice

+420 515 298 332

www.obec-vysocany.cz